Global Statistics for Rainbow & Null (6 Suits)

 • Total games played (in non-speedruns): 258
 • Total time spent playing (in non-speedruns): 6 days, 1 hour, and 51 minutes
 • Total games played (in speedruns): 0
 • Total time spent playing (in speedruns): -
 • 2-player best score: 30 / 30
 • 3-player best score: 30 / 30
 • 4-player best score: 30 / 30
 • 5-player best score: 0 / 30
 • 6-player best score: 0 / 30
 • Total perfect scores: 27 / 258  (10.5%)
 • Total strikeouts: 193 / 258  (74.8%)

Recent Games of Rainbow & Null (6 Suits)


Game ID # of Players Score Players Date & Time
500214 3 30 DiceCupMerlin, JonathanHicks, Rabidbean 2021-04-13 — 22:04:25 UTC
500195 4 0 DiceCupMerlin, JonathanHicks, paulottaway, Rabidbean 2021-04-13 — 21:50:52 UTC
500182 4 0 DiceCupMerlin, JonathanHicks, paulottaway, Rabidbean 2021-04-13 — 21:39:56 UTC
500140 4 0 DiceCupMerlin, JonathanHicks, paulottaway, Rabidbean 2021-04-13 — 21:08:47 UTC
500073 4 29 DiceCupMerlin, JonathanHicks, paulottaway, Rabidbean 2021-04-13 — 20:36:46 UTC
493556 2 0 HelanaAshryvr, Lanvin 2021-04-07 — 23:58:42 UTC
492576 3 27 DiceCupMerlin, JonathanHicks, Rabidbean 2021-04-06 — 22:29:40 UTC
492542 3 0 DiceCupMerlin, JonathanHicks, Rabidbean 2021-04-06 — 22:00:57 UTC
492519 3 0 DiceCupMerlin, JonathanHicks, Rabidbean 2021-04-06 — 21:44:17 UTC
492488 3 0 DiceCupMerlin, JonathanHicks, Rabidbean 2021-04-06 — 21:24:57 UTC
492457 3 0 DiceCupMerlin, JonathanHicks, Rabidbean 2021-04-06 — 21:05:37 UTC
479055 2 0 HelanaAshryvr, indego 2021-03-24 — 13:59:41 UTC
479047 2 0 HelanaAshryvr, indego 2021-03-24 — 13:47:56 UTC
479041 2 0 HelanaAshryvr, indego 2021-03-24 — 13:33:01 UTC
475016 3 0 indego, newduke, Wittvector 2021-03-20 — 20:44:14 UTC
474995 3 0 indego, newduke, Wittvector 2021-03-20 — 20:21:50 UTC
469793 3 0 doeo, DrDrej, TheDaniMan 2021-03-16 — 03:37:51 UTC
469783 3 0 doeo, DrDrej, TheDaniMan 2021-03-16 — 03:30:13 UTC
469781 3 0 doeo, DrDrej, TheDaniMan 2021-03-16 — 03:23:32 UTC
469770 3 0 doeo, DrDrej, TheDaniMan 2021-03-16 — 03:09:11 UTC
463839 4 27 aoi, fr, Roy, twiesing 2021-03-10 — 20:25:01 UTC
463767 3 0 fr, Roy, twiesing 2021-03-10 — 18:58:24 UTC
463757 4 27 fr, Roy, twiesing, twoflower 2021-03-10 — 18:52:40 UTC
463706 3 0 Roy, twiesing, twoflower 2021-03-10 — 18:01:06 UTC
460536 3 30 aoi, twiesing, twoflower 2021-03-07 — 21:47:27 UTC
460408 3 30 aoi, twiesing, twoflower 2021-03-07 — 20:37:22 UTC
460339 3 0 aoi, twiesing, twoflower 2021-03-07 — 19:45:21 UTC
455663 3 30 aoi, fr, twiesing 2021-03-03 — 22:33:51 UTC
455596 3 0 aoi, fr, twiesing 2021-03-03 — 21:32:12 UTC
455422 3 0 fr, twiesing, twoflower 2021-03-03 — 18:46:50 UTC
452261 4 30 aoi, fr, twiesing, twoflower 2021-02-28 — 20:49:08 UTC
447849 3 30 fr, twiesing, twoflower 2021-02-24 — 18:38:06 UTC
444529 4 0 aoi, fr, Roy, twiesing 2021-02-21 — 18:35:18 UTC
444524 4 0 aoi, fr, Roy, twiesing 2021-02-21 — 18:31:11 UTC
440085 3 0 fr, twiesing, twoflower 2021-02-17 — 18:55:34 UTC
433650 4 30 melwen, Ntalakas, ntinta, Takis 2021-02-11 — 22:13:09 UTC
433604 4 26 melwen, Ntalakas, ntinta, Takis 2021-02-11 — 21:44:01 UTC
429179 4 30 indego, sin_faith, TheDaniMan, TimeHoodie 2021-02-07 — 19:26:11 UTC
429140 4 29 indego, sin_faith, TheDaniMan, TimeHoodie 2021-02-07 — 18:58:20 UTC
429111 4 0 indego, sin_faith, TheDaniMan, TimeHoodie 2021-02-07 — 18:31:48 UTC
429096 4 0 indego, sin_faith, TheDaniMan, TimeHoodie 2021-02-07 — 18:19:07 UTC
416148 3 30 kimbifille, pianoblook, piper 2021-01-27 — 04:45:34 UTC
416071 3 0 kimbifille, pianoblook, piper 2021-01-27 — 03:56:03 UTC
416030 3 0 kimbifille, pianoblook, piper 2021-01-27 — 03:29:56 UTC
416007 3 0 kimbifille, pianoblook, piper 2021-01-27 — 03:11:11 UTC
410856 4 29 HelanaAshryvr, Lanvin, melwen, newduke 2021-01-21 — 22:36:35 UTC
401523 3 0 Fireheart, Jake_Stiles, Zamiel 2021-01-13 — 00:51:54 UTC
401517 4 0 dobi, Fireheart, Jake_Stiles, Zamiel 2021-01-13 — 00:42:23 UTC
401501 4 0 Fireheart, Jake_Stiles, Kyle, Zamiel 2021-01-13 — 00:04:19 UTC
401483 4 0 Fireheart, Jake_Stiles, Kyle, Zamiel 2021-01-12 — 23:43:59 UTC